Quy trình làm việc

Quy trình làm việc

DỮ LIỆU ĐẦU VÀO
Panel, Gun,Weld point…

THIẾT KẾ MÔ HÌNH 3D

MÔ PHỎNG

Lập bản vẽ chế tạo chi tiết
bản vẽ lắp ráp

GIA CÔNG CHI TIẾT

Lắp ráp

Kiểm tra

SẢN PHẨM