Kỹ sư Việt sáng chế bộ gá hàn vỏ xe ôtô [Theo VNExpress]

Bộ gá hàn khung đầu và sườn xe ôtô con được thiết kế thành công, là nền tảng để nhóm kỹ sư làm chủ chế tạo thân vỏ xe. Dự án “Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế và đổi mới công nghệ chế tạo đồ gá hàn khung đầu và sườn xe ôtô con” được …

Kỹ sư Việt sáng chế bộ gá hàn vỏ xe ôtô [Theo VNExpress] Read More »