Dịch vụ thiết kế cơ khí

Dịch vụ thiết kế cơ khí

Thiết kế cơ khí là một nhánh của thiết kế kỹ thuật. Một bản thiết kế cơ khí hoàn chỉnh có thể dẫn đến sự hình thành của một chi tiết hoặc một loại máy móc hoàn toàn mới. Hoặc có thể dẫn đến nâng cao và cải tiến hiệu suất của một loại máy móc sẵn có.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế cơ khí, cũng cung cấp các giải pháp để nâng cao hiệu suất của máy móc kỹ thuật một cách hoàn chỉnh.

Thiết kế có thể áp dụng với chi tiết máy móc, áp dụng với khung giàn kết cấu hoặc bất cứ yêu cầu nào theo đề xuất các đối tác của chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi làm những gì?

Các kỹ sư sáng tạo của chúng tôi cung cấp một bộ các dịch vụ thiết kế và phát triển cơ khí bao gồm:

  • Thiết kế mô hình phức tạp
  • Thiết kế sản phẩm mới
  • Thiết kế công nghiệp
  • Dịch vụ Teamcenter
  • Tạo mẫu nhanh
  • Chế tạo CNC
  • In 3D
  • Phát triển công cụ thiết kế kết hợp

Phương pháp của chúng tôi là luôn luôn lên kế hoạch cho tính sáng tạo và linh hoạt của dự án từ những ngày đầu tiên.

Mục tiêu của chúng tôi là thỏa mãn tất cả những điều mà khách hàng yêu cầu và hơn thế nữa.

Giải pháp thiết kế

Chúng tôi tăng cường và hỗ trợ các nhóm thiết kế nội bộ để có thể thực hiện các dự án song song và giúp doanh nghiệp của bạn đưa ra các giải pháp mạnh mẽ hơn.

Chúng tôi cũng cung cấp tài nguyên kỹ thuật tốt nhất trong các khóa đào tạo kỹ sư thiết kế.

Tạo điều kiện mạnh mẽ để họ thực hành và trưởng thành bằng trải nghiệm thực tế.

Bản vẽ hay sản phẩm của bạn là do những người chuyên nghiệp có chuyên môn cao thực hiện và bảo đảm bằng uy tín của ĐỨC TRUNG.

Chúng tôi có một bộ phận kỹ thuật viên, sẵn sàng cắt và tạo mẫu nhanh ý tưởng của bạn với máy CNC. Giúp bạn dễ dàng hơn trong khâu định hình và thiết kế tăng cường.