Kỹ sư Việt sáng chế bộ gá hàn vỏ xe ôtô [Theo VNExpress]

Bộ gá hàn khung đầu và sườn xe ôtô con được thiết kế thành công, là nền tảng để nhóm kỹ sư làm chủ chế tạo thân vỏ xe. Dự án “Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế và đổi mới công nghệ chế tạo đồ gá hàn khung đầu và sườn xe ôtô con” được …

Kỹ sư Việt sáng chế bộ gá hàn vỏ xe ôtô [Theo VNExpress] Read More »

Doanh nghiệp Việt thiết kế chế tạo thành công đồ gá hàn khung đầu và sườn xe ô tô con

Bắt nguồn từ thực tiễn trong ngành sản xuất hệ thống thiết bị cho ô tô tại Việt Nam, hầu như toàn bộ thiết bị đồ gá chính đều do nước ngoài cung cấp, trong nước cũng có một vài công ty cung cấp một số bộ phận đồ gá cho công ty Ford Việt …

Doanh nghiệp Việt thiết kế chế tạo thành công đồ gá hàn khung đầu và sườn xe ô tô con Read More »